Δεύτερα 08 Μαϊου 2017, 20:00 - 21:00
Νίκος Γαλανόπουλος 
 
Τετάρτη 10 Μαϊου 2017, 20:00 - 21:00
Νίκος Γκοτσόπουλος
 
Παρασκευη 12 Μαϊου 2017, 20:00 - 21:00
Χριστάκης Γεώργιος 

Κυριακή 14 Μαϊου 2017, 10:30 - 11:30
Ευθύμιος Πατέλης