Δεύτερα 11 Oκτωβρίου 2021, 20:00 - 21:00
Προσευχη 
 
Τετάρτη 13 Oκτωβρίου 2021, 20:00 - 21:00
Αριστομένης Δημακέας
 
Παρασκευη 15 Oκτωβρίου  2021, 20:00 - 21:00
Καβίδας Βασίλης 

Κυριακή 17 Oκτωβρίου  2021, 10:30 - 11:30
Αριστομένης Δημακέας